Hem
DEA-föreningen
www.kvinnomuseet.se
Women maps - Kvinnokartor
Rapporten om Sveriges Länsmuseer.
För hundra år sedan
Artiklar
Völvan och hennes stav
Dea:s arkiv
Glömda Kvinnominnen
Bli medlem/årsavgift
Kvinnliga författare på nätet
In English
Sök
DEN MODERNA KVINNAN
Boka in i min kalender
Datum14 januari 2018
Tid
PlatsMIllesgården
Vi ska se en utställning med  de fyra finska modernisterna Helene Schjerfbeck, Sigrid Schauman, Ellen Thesleff och Elga Sesemann. 
De var konstnärer som spelade en avgörande roll i den finska konsthistorien från det sena 1800-talet och under större delen av 1900-talet. Utställningen presenteras under 2017, jubileumsåret för Finlands självständighet.
Uppdaterat 2018-01-06
Kalender
10 juni 2018
Waldemarsudde
18 november 2018
Jenny Nyström
9 december 2018
Kafferep
[1]​[2]​
Dea-föreningen för Kvinnohistoriskt museum • info@dea-kvinnomuseer.nu • Bankgiro: 5766-3593.
Provided by Webforum