Hem
DEA-föreningen
www.kvinnomuseet.se
Kvinnokartor i Sverige
Rapporten om Sveriges Länsmuseer.
För hundra år sedan
Artiklar
Völvan och hennes stav
Dea:s arkiv
Glömda Kvinnominnen
Bli medlem/årsavgift
Kvinnliga författare på nätet
In English
Sök
DEN MODERNA KVINNAN
Boka in i min kalender
Datum14 januari 2018
Tid
PlatsMIllesgården
Vi ska se en utställning med  de fyra finska modernisterna Helene Schjerfbeck, Sigrid Schauman, Ellen Thesleff och Elga Sesemann. 
De var konstnärer som spelade en avgörande roll i den finska konsthistorien från det sena 1800-talet och under större delen av 1900-talet. Utställningen presenteras under 2017, jubileumsåret för Finlands självständighet.
Uppdaterat 2018-01-06
Kalender
21 mars 2012
Release - Kvinnors representation på Sveriges länsmuseer
13 juni 2014
Kvinnors historia - Nordiskt Forum
14 juni 2014
Stadsvandring i Malmö
11 oktober 2014
Dea 20 år
26 mars 2017
Årsmöte
14 januari 2018
DEN MODERNA KVINNAN
4 februari 2018
Kafferep - Astrid Schlytter
11 mars 2018
Årsmöte
22 april 2018
Kafferep - Gunilla Thorgren
20 maj 2018
Stadsvandring
[1]​[2]​
Dea-föreningen för Kvinnohistoriskt museum • info@dea-kvinnomuseer.nu • Bankgiro: 5766-3593.
Provided by Webforum