Hem
DEA-föreningen
Bli medlem/årsavgift
www.kvinnomuseet.se
Women maps - Kvinnokartor
Nätverket Kvinnokartor i Sverige
Rapporten om Sveriges Länsmuseer.
För hundra år sedan
Artiklar
Völvan och hennes stav
Dea:s arkiv
Glömda Kvinnominnen
Kvinnliga författare på nätet
In English
Sök
Årsmöte
Boka in i min kalender
Datum26 mars 2017
Tid14:00
PlatsCesannas restaurang, Norrtulsgatan 12, in på gården
I sedvanlig ordning kommer vi att hålla årsmötesförhandlingar.
Till ordförande har vi bjudit in Ann-Mari Engel, som kan berätta om arbetet med att få till ett kvinnohistoriskt museum i Stockholm. 
Kaya Ålander som var med i musikgruppen röda bönor sjunger för oss.
Uppdaterat 2017-04-22
Kalender
14 september 2019
Vandring i Samiska kvinnors spår
6 oktober 2019
Kafferep om kvinnors rösträtt
[1]​[2]​
Dea-föreningen för Kvinnohistoriskt museum • info@dea-kvinnomuseer.nu • Bankgiro: 5766-3593.
Provided by Webforum