Hem
DEA-föreningen
Bli medlem/årsavgift
www.kvinnomuseet.se
Women maps - Kvinnokartor
Nätverket Kvinnokartor i Sverige
Rapporten om Sveriges Länsmuseer.
För hundra år sedan
Artiklar
Völvan och hennes stav
Dea:s arkiv
Glömda Kvinnominnen
Kvinnliga författare på nätet
In English
Sök
Kafferep om kvinnors rösträtt
Boka in i min kalender
Datum6 oktober 2019
Tid14:00 - 16:00
Plats100 år med rösträtt
Christina Florin, professor emeritus i kvinnohistoria gästar Dea-föreningen och talar om rösträttsrörelsen för hundra år sedan.
Uppdaterat 2019-08-23
Kalender
14 september 2019
Vandring i Samiska kvinnors spår
6 oktober 2019
Kafferep om kvinnors rösträtt
[1]​[2]​
Dea-föreningen för Kvinnohistoriskt museum • info@dea-kvinnomuseer.nu • Bankgiro: 5766-3593.
Provided by Webforum