Hem
DEA-föreningen
Bli medlem/årsavgift
www.kvinnomuseet.se
Women maps - Kvinnokartor
Nätverket Kvinnokartor i Sverige
Rapporten om Sveriges Länsmuseer.
För hundra år sedan
Artiklar
Völvan och hennes stav
Dea:s arkiv
Glömda Kvinnominnen
Kvinnliga författare på nätet
In English
Sök
Att sätta kvinnor på kartan
Boka in i min kalender
Datum25 mars 2019
Tid14:30 - 15:30
PlatsHökens gata 11, Stockholm
Dea-föreningen håller ett seminarium om de Kvinnokartor som har växt fram i Sverige. 
Vi började med Stockholms Kvinnokarta och sen publicerade vi fler i några andra städer.
Andra kartor har tagits fram runt om i landet där vi vid flera tillfällen har varit antingen delaktiga eller bara inspirerat till deras arbete.
Uppdaterat 2019-03-08
Kalender
14 september 2019
Vandring i Samiska kvinnors spår
6 oktober 2019
Kafferep om kvinnors rösträtt
[1]​[2]​
Dea-föreningen för Kvinnohistoriskt museum • info@dea-kvinnomuseer.nu • Bankgiro: 5766-3593.
Provided by Webforum