Hem
DEA-föreningen
Bli medlem/årsavgift
www.kvinnomuseet.se
Women maps - Kvinnokartor
Nätverket Kvinnokartor i Sverige
Rapporten om Sveriges Länsmuseer.
För hundra år sedan
Artiklar
Völvan och hennes stav
Dea:s arkiv
Glömda Kvinnominnen
Kvinnliga författare på nätet
In English
Sök
Att sätta kvinnor på kartan
Boka in i min kalender
Datum25 mars 2019
Tid14:30 - 15:30
PlatsHökens gata 11, Stockholm
Dea-föreningen håller ett seminarium om de Kvinnokartor som har växt fram i Sverige. 
Vi började med Stockholms Kvinnokarta och sen publicerade vi fler i några andra städer.
Andra kartor har tagits fram runt om i landet där vi vid flera tillfällen har varit antingen delaktiga eller bara inspirerat till deras arbete.
Uppdaterat 2019-03-08
Kalender
21 mars 2012
Release - Kvinnors representation på Sveriges länsmuseer
13 juni 2014
Kvinnors historia - Nordiskt Forum
14 juni 2014
Stadsvandring i Malmö
11 oktober 2014
Dea 20 år
26 mars 2017
Årsmöte
18 november 2018
Jenny Nyström
9 december 2018
Kafferep
25 mars 2019
Att sätta kvinnor på kartan
13 april 2019
Årsmöte
8 september 2019
Stadsvandring på Södermalm
[1]​[2]​
Dea-föreningen för Kvinnohistoriskt museum • info@dea-kvinnomuseer.nu • Bankgiro: 5766-3593.
Provided by Webforum