Hem
DEA-föreningen
Bli medlem/årsavgift
www.kvinnomuseet.se
Women maps - Kvinnokartor
Kvinnokartor i Sverige
Rapporten om Sveriges Länsmuseer.
För hundra år sedan
Artiklar
Dea:s arkiv
Glömda Kvinnominnen
Kvinnliga författare på nätet
In English
A Museum of Women's History
History is more than ”His Story”
Sök
Völvan och hennes stav
-a short presentation

 -by Vilma Bergman, founder of The Dea Society of Women's Museums 


Stockholm map of women 

Uppdaterat 2017-03-15
Dea-föreningen för Kvinnohistoriskt museum • info@dea-kvinnomuseer.nu • Bankgiro: 5766-3593.
Provided by Webforum