Hem
DEA-föreningen
Bli medlem/årsavgift
www.kvinnomuseet.se
Women maps - Kvinnokartor
Kvinnokartor i Sverige
Rapporten om Sveriges Länsmuseer.
För hundra år sedan
Artiklar
Dea:s arkiv
Glömda Kvinnominnen
Kvinnliga författare på nätet
In English
A Museum of Women's History
History is more than ”His Story”
Sök
Völvan och hennes stav

The Dea Society of Women's Museums is a non-profit association working for the foundation of a Museum of Women's History in Sweden.

A Museum of Women's History

The museum we want is to have:

· permanent exhibitions

· temporary exhibitions

· seminars and lectures

· music by female artists

· creative workshop/activities

· an archive and library

· opportunities for research

· activities for schools and children

· a nice café

Uppdaterat 2010-05-14
Dea-föreningen för Kvinnohistoriskt museum • info@dea-kvinnomuseer.nu • Bankgiro: 5766-3593.
Provided by Webforum