Hem
DEA-föreningen
Bli medlem/årsavgift
www.kvinnomuseet.se
Women maps - Kvinnokartor
Kvinnokartor i Sverige
Rapporten om Sveriges Länsmuseer.
För hundra år sedan
Artiklar
Kvinnors kultur, kunskap och arbete osynliggörs konsekvent - texten
Spegel, gravsten eller spjutspets?
På tiden att ett kvinnohistoriskt museum införs!
Dea:s arkiv
Glömda Kvinnominnen
Kvinnliga författare på nätet
In English
Sök
Völvan och hennes stav
Årsmöteshandlingar
Kvinnors kultur, kunskap och arbete osynliggörs konsekvent

Under höstterminen 2009 följde Kerstin Åkare en kvällskurs i Retorik vid Stockholms Univeristet.
Den 16 december höll kursdeltagarna ett tal för en inbjuden publik. Här nedan kan du läsa hennes tal.


”Va! Har ni inget kvinnohistoriskt museum i Sverige” – sa Berit Ås när jag träffade henne för tre veckor sedan.

Berit Ås, 81 år - världsberömd, norsk politiker och tidigare professor i socialpsykologi. Hon är en känd över hela världen bl. a. för att hon 1976 etablerade begreppet härskarteknikerna.

Sverige som är allmänt känt för att vara ett föregångsland när det gäller jämställdhet har alltså inget kvinnohistoriskt museum. Men det finns i många olika länder världen över.

Bara tre exempel:

  • Kvinnomuseet i Hanoi, Vietnam
  • Kvindemuseet i Aarhus, Danmark 
  • Kvinnemuseet i Kongsvinger, Norge

Anledningen till att jag fick tillfälle att tala med Berit Ås är att jag är medlem i Dea-föreningen för ett kvinnohistoriskt museum.

Grunden till att det behövs ett kvinnohistoriskt museum är att det inte råder jämställdhet i Sverige och det visar sig genom att Kvinnors kultur, kunskap och arbete konsekvent osynliggörs.

Ja, ja, jag vet att det finns de som tycker att det är tjatigt när det pratas om bristen på jämställdhet. Men jag kommer att fortsätta att tala om det som jag tycker är viktigt. Precis som rösträttskvinnorna i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet fortsatte att kämpa för rösträtt för kvinnor till dess att det blev verklighet. Precis så kommer jag och många andra med mig, fortsätta att tala om den brist på jämställdhet som finns i vårt samhälle.

Idag kommer jag alltså att belysa det utifrån tre infallsvinklar:

  • Vem bestämmer vad som är kunskap?
  • Vem bestämmer vad som är kunskap?
  • Vem bestämmer vad som är jämställdhet?

 

 

 

 

 

 

 

 

Vad är kunskap och vem bestämmer det?

Vi tittar tillbaka i historien och undersöker könsfördelningen för professorerna på våra universitet och högskolor. Det är intressant eftersom de som har varit professorer har ju haft och har ett slags legitimation för att definiera kunskap. Det första universitet som grundades i Sverige var universitetet i Uppsala 1477. Ända fram till 1900-talet var kvinnor knappt ens tillåtna att studera på universitet. Och ännu mindre kunde de göra någon akademisk karriär.

 

Alltså kan man säga att männen har haft ett avgörande inflytande över vad som ska anses vara kunskaper och vad som anses var värt att studera.

 

Här har vi ett diagram som beskriver läget 2008 på våra universitet och högskolor
 

 

 

En överväldigande majoritet av män har privilegiet att definiera kunskap även idag.

 

Om vi tittar på den svenska riksdagen under 1900-talet. Ser vi samma struktur – en överväldigande majoritet av de som har innehaft den politiska makten under 1900-talet har varit män. Även om vi de senaste 20 åren har kunnat erfara att det börjat hända lite och att allt fler kvinnor bereds tillträde till regering och riksdag så är det fortfarande männens sätt att tänka och männens sätt att definiera problemen som fortfarande gäller.

 

 

Om vi fortsätter till Eu-parlamentet ser bilden ut ungefär på samma sätt.

Vad är kultur och vem bestämmer det?

Jag tänker inte definiera vad som är kultur för då hamnar vi i en lång diskussion som vi inte har tid med här.

 

Men, jag satte mig och räknade igenom hur många professorer som är kvinnor på konstakademin, musikakademin och Svenska akademin.

 

Ni ska slippa en massa siffror, det kan räcka med de diagram som jag redan har visat, men jag menar att de som kan sägas ha en slags legitimation på att de kan definiera konst idag uppvisar precis samma mönster som det vi redan har sett i de diagrammen. 

 

Men jag vill bara nämna ett exempel som jag tycker är särskilt roligt och det är föreningen som bildades 2008 och som heter KVAST.

 

KVAST - Kvinnlig Anhopning av Svenska Tonsättare, är en ideell förening vars huvudsyfte är att öka medvetenheten om och framförandet av musikverk komponerade av kvinnliga tonsättare.

Efter en genomgång våren 2008 av orkestrarnas generalprogram för säsongen 2008/09 visade det sig att bara 1,2 % verk var komponerade av kvinnor. …

Av verk skrivna efter 1950 var 6 % komponerade av kvinnliga tonsättare.

 

På landets konsertscener för orkestermusik pågår alltså ett musikaliskt samtal där kvinnorna i stort sett inte finns med.

 

Och på t.ex. Moderna Museet är förhållandet mellan verk gjorda av män och kvinnor – 90% av män och 10% av kvinnor

 

Citat: Vilma Bergman, som var med och grundade Dea-föreningen

”Museer av alla de slag...
museerna är de platser där ett folks historia skall gestaltas och tolkas. Det betyder någonting vad museerna uppmärksammar och vad de låter falla i glömska. De sänder budskap om vad som har ansetts vara viktigt och om vilka personer som har uträttat något extra värdefullt under sitt liv. Tillsammans bildar materialet vårt kulturarv.”

 

Därför behövs ett kvinnohistoriskt museum!

 

Vad är verklig jämställdhet?

 

Enligt SCB – som varje år ger ut ett litet tabellverk som heter ”På tal om kvinnor och män”:

 

Jämställdhet

innebär att kvinnor och män har samma makt att forma samhället och sina egna liv. Det förutsätter samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter på livets alla områden.

 

Jämställdhet – jämlikhet

Ordet jämställdhet brukar i Sverige avgränsas till förhållandet mellan kvinnor och män.

 

Jag säger inte att jag har ensamrätt på att definiera vad jämställdhet. Men som ni förstår så menar jag och många med mig att vi har långt kvar till dess att vi har ett jämställt samhälle och det avspeglar sig på alla områden.

 

Dea-föreningen för ett Kvinnohistoriskt Museum har funnits i femton år och bildades av en grupp kvinnor som tyckte och fortfarande tycker att kvinnans roll i historien osynliggörs.

 

Kvinnors kultur, kunskap och arbete osynliggörs konsekvent. Det som kanske lyfts upp till ytan i år är bortglömt eller smutskastat och förlöjligat nästa år.

 

Till exempel: För några år sedan hade föreningen besök från kvinnomuseet i Bonn och Womens Library i London. De åkte gemensamt på en guidad tur i Stockholm. Under hela den turen som varade i 1,5 – 2 timmar nämndes inte ett enda kvinnonamn.

 

Tänk inte Astrid Lindgren, inte Greta Garbo, inte ett enda kvinnonamn.

Kvinnors kultur, kunskap och arbete osynliggörs konsekvent

 

Det gjorde att föreningen arbetade fram och publicerade en Kvinnokarta  - som visar vägen till de allra flesta kvinnliga minnesmärkena i Stockholm.

Kvinnokartan är ett litet steg på vägen mot vårt museum.

 

Avslutningsvis vill jag läsa ett mail som föreningen fick för en månad sen. Mailet sammanfattar läget på ett bra sätt.

Hej eldsjälar!

Jag är en tös på 20 år som har fått nys om er förening.
Jag har förstått att ni har hållit på i 30 år för att starta ett kvinnohistorisk museum, men att ingenting har hänt på den fronten.
Flera av er som är med i föreningen är ju så att säga lite äldre, och har säkert varit med och format den jämställdhet vi nått idag. Men!
Vägen tills vi är helt framme är lång. Som jag tidigare nämnt är jag ju 20 år, och ni härliga kvinnokämpar ska inte tro att ni blir bortglömda av min generation.

Jag ska vara helt ärlig, och säga att ni tyvärr faktiskt är helt osynliga för oss, för vi vet inte om er!
Inte undra på att alla "yngre" feminister påstår att ni inte är så betydelsefulla, ni har ju inte gjort klart för folk vad ni har uppnått.
Försök nå ut mer till oss som är mycket yngre än er, stå upp för kampen och var så stolta ni bara kan över vad ni har åstadkommit, så att vi verkligen, verkligen förstår!
Så att vi ser!
 
Ni är de som har format stora delar av de förutsättningar jag har idag som kvinna,

 

...
 
Så min stora fråga är helt enkelt, var är muséet?

och

Vill ni ha lite hjälp?
 
Varma hälsningar,  A  20 år :)


Kvinnors kultur, kunskap och arbete osynliggörs konsekvent.

Därför behövs ett kvinnohistoriskt museum i Sverige.

Kerstin Åkare
2009-12-16
 

 
Uppdaterat 2014-08-20
Dea-föreningen för Kvinnohistoriskt museum • info@dea-kvinnomuseer.nu • Bankgiro: 5766-3593.
Provided by Webforum