Hem
Kalender
DEA-föreningen
Bli medlem/årsavgift
www.kvinnomuseet.se
KVINNOKARTOR
Nätverket Kvinnokartor i Sverige
Rapporten om Sveriges Länsmuseer.
Dea:s arkiv
Aktiviteter 2023
Aktiviteter 2022
Aktiviteter 2020
Aktiviteter 2019
Aktiviteter 2018
Aktiviteter 2017
Aktiviteter 2016
Aktiviteter 2015
Aktiviteter 2014
Aktiviteter 2013
Aktiviteter 2012
Aktiviteter 2011
Aktiviteter 2010
Aktiviteter 2009
Kvinnofesten den 22 november 2009
Rapport från seminarieveckan 11 - 18 oktober 2009
Aktiviteter 2008
2000 - Omoderna museet
Artiklar
1994 - Tioårsjubileum
Digitala uppslagsverk
Sök
12 mars Årsmöte

 

 Kvinnokonventionen fyller 30 år!    

Kvinnofest den 22 nov kl 13.00 – 17.00

 

Kom och fira med DEA-föreningen för Kvinnohistoriskt museum

FN:s konvention (CEDAW) om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor.

Lokal: Studio 02, Enkehuset, Norrtullsgatan 45, Stockholm.

Vi har dessutom flyttat in i egen lokal på Enkehuset. Det firar vi också.

 

Hedersgäster och talare är Marianne Laxén och Berit Ås.

Emma från Teater Lacrimosa bjuder på underhållning ur teatergrupppens  repertoar.

Lunchbuffé serveras. Seminarium inkl buffé är kostnadsfri.

 

OBS! Föranmälan senast 15 nov.

Frånvaro utan avanmälan tfn 073 –640 06 68  debiteras med 200 kr.

Anmälan med e-post info@dea-kvinnomuseer.nu

eller på nedanstående talong som sänds till

Dea-Föreningen, Enkehuset, Norrtullsgatan 45, 1 tr,113 45 Stockholm

 

Välkommen

Dea-föreningen för Kvinnohistoriskt museum

www.dea-kvinnomuseer.nu

…………………………………………………………………………….

Jag anmäler mig till Kvinnofesten den 22 nov på Enkehuset. V v texta

 

Namn:……………………………………………………………………………….

Adress:.......................................................................................….............................

Tfn:.................................... e-post.....................................................................…

 

Uppdaterat 2010-02-24
Dea-föreningen för Kvinnohistoriskt museum • info@dea-kvinnomuseer.nu • Bankgiro: 5766-3593.
Provided by Webforum