Hem
Kalender
DEA-föreningen
Bli medlem/årsavgift
www.kvinnomuseet.se
KVINNOKARTOR
Nätverket Kvinnokartor i Sverige
Rapporten om Sveriges Länsmuseer.
Dea:s arkiv
Aktiviteter 2022
Aktiviteter 2020
Aktiviteter 2019
Aktiviteter 2018
Aktiviteter 2017
Aktiviteter 2016
Aktiviteter 2015
Aktiviteter 2014
Aktiviteter 2013
Aktiviteter 2012
Aktiviteter 2011
Aktiviteter 2010
Aktiviteter 2009
Aktiviteter 2008
2000 - Omoderna museet
Artiklar
1994 - Tioårsjubileum
Digitala uppslagsverk
Sök

Kvindemuseet i Aarhus

 

Ett av världens få Kvinnomuseer ligger i Aarhus i Danmark. I det gamla rådhuset som byggdes 1857 hittar vi Kvindemuseet i Danmark.

Entre 40 kr. Skolbarn går gratis men betalar för guidning.


Dea-föreningen höll ett seminarium i Riksdagshuset i Stockholm våren 2008, en av gästerna var Bodil Olsen från Kvindemuseet i Danmark. Hon tog emot en delegation från vår förening – Elisabet Allergren, Ulla Myrin, Solveig Roth Johansson och Märta-Lena Bergstedt – när vi åkte till Aarhus på studiebesök i december 2008.

Museet leds av en grupp med tre kvinnor. Men det finns en styrelse med huvudsaklig ekonomiskt ansvar (där även män ingår).
En hel dag guidade och beskrev Bodil Olsen ingående hela verksamheten och den sista timmen anslöt de två övriga i ledningsgruppen.

Målsättning

Museet har en fast utställning och vill med den sätta fokus på kvinnors liv från urtid till nutid, genom moderskap och arbete, medbestämmande och makt, kunskap och inflytande. Ytterligare en fast utställning visar hur flickor och pojkar, rika som fattiga, levt olika liv genom historien. Dessutom har de skiftande specialutställningar i olika kulturhistoriska ämnen och konstutställningar av kvinnliga konstnärer.

Museet startade 1981

Alldeles efter ett möte 1981 beslutade en grupp (Martina i ledningsgruppen, var med) att de skulle starta ett Kvinnomuseum. Den första utställningen de hade var i en mycket oansenlig lokal och utan att de egentligen hade någon ekonomi för det

De kunde berätta om erfarenheter från Århus där en grupp som arbetade för ett Bymuseum i många år krävde ett museum av politikerna. Men inte förrän de äntligen satte igång själva, lossnade det och Århus har nu ett nybyggt Bymuseum.
Samma sak hände för Kvindemuseet efter ett år fick de tillgång till den nuvarande lokalen som har varit rådhus och poliskvarter. En byggnad som ligger mycket centralt i Århus invid Domkyrkan. Idag vajar proffsiga banderoller i vinden och visar var Kvinnomuseet finns.
De rådde oss samstämmigt att sätta igång ett museum i en fysisk lokal. Utan att visa vad man vill får man inga pengar.

Museet har nu en ledningsgrupp som består av tre kvinnor. Martina har varit med från början, Lena kom efter 6 månader och Bodil har arbetat med museet sedan 1991.

Det är Bodil som är historiker med forskningsbakgrund är museets verkställande chef 

De två andra kvinnorna är historiker respektive psykolog.

Finansiering

Från början finansierades merparten av för arbetsmarknadsåtgärder för arbetslösa kvinnor Nu är 25 kvinnor fast anställda och idag medverkar studenter i sin praktik med olika projekt.. Det är inte längre något projekt för arbetslösa kvinnor. 
Museet finansieras i grova drag genom att kommunens fastighetsnämn ställer lokalen till förfogande. Museet behöver inte betala ingen hyra, endast värme och el.

Verksamheten finansieras med Kommunala kulturpengar, Statliga kulturbidrag, Projektbidrag och många och omfattande EU-bidrag.  De senare är mycket viktiga då projekten sträcker sig över 3 - 4 år.
Museet har idag nära samarbete med Universitetet och i flera fall har studenter utfört forskning, delar av deras examensarbeten, som sedan legat till grund för olika utställningar.

Samlingarna

I början tog man tacksamt emot alla föremål. Men med tiden har man fått säga nej till 90 % av det som allmänheten vill erbjuda som gåvor. Mycket litet har köpts in. I början gjorde man misstaget att inte få med en fullständig beskrivning över vem som ägt och använt föremålen, historien kring dem. Numera katalogiseras allt enligt vedertagen museipraxis. Det betyder bland annat att de inte kan låna ut till andra än museer. (En familj som donerat en dopklänning ville låna den när ett nytt barn i familjen skulle döpas. Det gick alltså inte). Katalogiseringen är så viktig, sedan de klassats som ett museum, att den måste tas omhand professionellt. (Till våra första utställningar kan det därför vara bäst att låna in föremål.)

Fasta utställningar

De har en utställning om kvinnors historia från medeltiden fram till idag. De gör nerslag i århundraden med fokus på olika teman. Den intima delen med kvinnors underkläder, mensskydd och sexualitet.

En sluten del, där besökaren ensam går in och möter det svåraste som sexuella övergrepp och misshandel. Den var tillsluten med ett draperi av kedjor så att man kunde titta in men avstå att komma för nära.

Den andra fasta utställningen handlade om barn, och vände sig framför allt till skolklasser.

Det är levande och interaktiv utställning som beskriver14 flickors och pojkars uppväxt och attribut. Barnen blev mycket aktiverade i den utställningen och ville ofta inte gå hem.

Det fanns även röstinspelningar att lyssna på. Utställningen är väl beskriven på hemsidan och man kan även ta del av samma utställning i virtuell miljö över internet. En viktig aspekt på barnverksamheten var att det är lätt att få pengar till den verksamheten. Skolorna besöker museet flitigt.

Tillfälliga utställningar

För närvarande (dec 2008) har de två tillfälliga utställningar. Den ena handlar om invandrarkvinnor där 19 kvinnor själva berättar sin historia. Besökare kan lyssna till deras berättelser vid 19 stationer. Utställningen hade förgåtts av att kvinnorna fått utbildning i bland annat talteknik. De anlitas och tillfrågas flitigt som talare för olika grupper. Den andra tillfälliga är en fotoutställning: “Sysslor och samlingar; en kvinnohistorisk resa i foto under 64 år“. Till utställningen finns en mycket omfattande katalog med text bild och recept från den aktuella tiden. Vi köpte den!

Kommande projekt

De har haft många teman under åren och har nu lång framförhållning med projektplaneringen som kan ligga på 3 - 4 år framåt i tiden. Museet bedriver egen forskning och har som tidigare sagts nära samarbete med andra forskare.
Nästa projekt efter fotoutställningen är: “Kvinnor i politiken“, speciellt med tanke på kvinnor som varit verksamma inom det juridiska området. Ett forskningsprojekt, där de ser möjligheten att “samarbeta” med huset som är K-märkt. Till utställningen återställs stora salen i det gamla rådhuset till ett liknande skick som när den användes som domstol.  

Caféet

De anser att caféet är en viktig del av museets verksamhet. Caféet har helt fristående ekonomi men drivs av museet. Lokalen används även som föreläsningssal. De har ingen annan hörsal. Inte heller butik. Många går endast till caféet, som var fullsatt vid vårt besök. Om besökare vill boka bord måste de betala entré till museet.

Uppdaterat 2010-10-27
Dea-föreningen för Kvinnohistoriskt museum • info@dea-kvinnomuseer.nu • Bankgiro: 5766-3593.
Provided by Webforum