Hem
Kalender
DEA-föreningen
Bli medlem/årsavgift
www.kvinnomuseet.se
KVINNOKARTOR
Nätverket Kvinnokartor i Sverige
Rapporten om Sveriges Länsmuseer.
Dea:s arkiv
Aktiviteter 2022
Aktiviteter 2020
Aktiviteter 2019
Aktiviteter 2018
Aktiviteter 2017
Aktiviteter 2016
Aktiviteter 2015
Aktiviteter 2014
Aktiviteter 2013
Aktiviteter 2012
Aktiviteter 2011
Aktiviteter 2010
Aktiviteter 2009
Aktiviteter 2008
2000 - Omoderna museet
Artiklar
1994 - Tioårsjubileum
Digitala uppslagsverk
Sök

Till Styrelsen för Moderna museet!

Beträffande förekomsten av kvinnliga respektive manliga konstnärers verk hos Moderna museet

===============================================================

 

 

Jämställdhetsarbetares förening (JA) och DEA-föreningen för kvinnomuseer har underhösten 1999 i en arbetsgrupp diskuterat bl a förekomsten av kvinnlig resp. manlig konst på Moderna museet. I en statsvetenskaplig B-uppsats av Anna Falken­berg med titeln OSYNLIGA KONSTNÄRINNOR - En studie om de kvinnliga konst­närernas yrkesmässiga situation i Sverige åren 1980-1993 belyses kvinnors representa­tionen vad gäller:

 

·         Utställningar - 179 separatutställningar sedan 1956, kvinnor = 11 %t

 

·         Konstlitteratur - Sveriges Allmänna Konstförenings serie årsböcker, innehåller sammanlagt 993
       konstnärer, varav 78 är kvinnor = 7,9 % 

                                        ·         Bidrag och inkomstgarantier - männen får större bidrag än kvinnor får

          
                       och vad gäller 
 

·         Inkomstgarantier ges dessa till män i 81 % och till kvinnor 19 %


        Vad gäller konst utförd av manliga konstnärer innehar Moderna museet drygt

 

·     90 % medan kvinnornas andel uppgår till knappa 10 %.

 

Arbetsgruppen som omnämnts ovan består av 8 personer och vi skulle se det som mycket angeläget och värdefullt att få tillfälle att diskutera det som vi ser som ett stort problem, nämligen kvinnors underrepresentation i nästan samtliga områden. Förhållandena kan ju idag ha förändrats till det bättre, men vi anser det viktigt att med styrelsen eller representanter för Moderna museets ledning få diskutera anled­ningarna till snedfördelningen.

 

Arbetsgruppen anhåller därför om ett möte på Moderna museet, gärna kombinerat med tillfälle att få en guidad visning av museets nuvarande utställningar, och helst inom en relativt snar framtid.

 

Med vänliga hälsningar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uppdaterat 2010-10-27
Dea-föreningen för Kvinnohistoriskt museum • info@dea-kvinnomuseer.nu • Bankgiro: 5766-3593.
Provided by Webforum