Hem
Kalender
DEA-föreningen
Bli medlem/årsavgift
www.kvinnomuseet.se
KVINNOKARTOR
Nätverket Kvinnokartor i Sverige
Rapporten om Sveriges Länsmuseer.
Dea:s arkiv
Aktiviteter 2022
Aktiviteter 2020
Aktiviteter 2019
Aktiviteter 2018
Aktiviteter 2017
Aktiviteter 2016
Aktiviteter 2015
Aktiviteter 2014
Aktiviteter 2013
Aktiviteter 2012
Aktiviteter 2011
Aktiviteter 2010
Aktiviteter 2009
Aktiviteter 2008
2000 - Omoderna museet
Artiklar
1994 - Tioårsjubileum
Digitala uppslagsverk
Sök

Årsmöte 2008

Dea-föreningen Kvinnohistoriskt museums årsmöte lördag 23 februari 2008
Adress Stockholm Tjejjour, Katarinavägen 22

Föredragshållare inbjuden detta årsmöte är författaren Maja Lundgren som berättar om sitt författande av boken ”Myggor och Tigrar” och den stora uppståndelsen och reaktion som blivit i massmedia om den. Hur hon både har hyllats och ifrågasatts på grund av sin bok.

Ebba-Lisa Nordenfeldt, tidigare ordförande, utnämndes till hedersledamot av årsmötet och fick mottaga ett diplom Då en bestämd Anita Gradin med politisk pondus ledde årsmötet framåt så fick Dea föreningen för kvinnohistoriskt museum kredit både för en innehållsrik verksamhetsberättelse 2007 och en intressant verksamhetsplan att jobba vidare med under det nya verksamhetsåret. Efter årsmötet hölls ett konstituerande möte med nyinvald styrelseledamot.

Styrelse vald vid årsmöte 2008:
Märta Lena Bergstedt Ordförande
Wiveka Holst Kassör
Christina Duvander Sekreterare
Ebon Kram Styrelseledamot
Ulla Myrin Styrelseledamot
Solveig Roth Johansson Styrelseledamot Webbkontakt
Elisabet Allergren Styrelseledamot
Vilma Bergman Hedersledamot
Ebba-Lisa Nordenfeldt Hedersledamot
Gunnel Granlid Revisor
Margareta Rosengren Revisorssuppleant 
Gunnel Stenqvist Valberedning
Jane Welborn Valberedning

Uppdaterat 2010-10-27
Dea-föreningen för Kvinnohistoriskt museum • info@dea-kvinnomuseer.nu • Bankgiro: 5766-3593.
Provided by Webforum