Hem
DEA-föreningen
Bli medlem/årsavgift
www.kvinnomuseet.se
KVINNOKARTOR
Nätverket Kvinnokartor i Sverige
Rapporten om Sveriges Länsmuseer.
Dea:s arkiv
Aktiviteter 2023
Aktiviteter 2022
Årsmöte 2022
28 maj - Kafferep och kvinnovandring
16 sept - Visning Nordens Paris på NK
25 sept - kafferep med Hana Al-Khamri
16 okt - kafferep med Anette Carlsson
Jubilar - Vilma 100 år
Aktiviteter 2020
Aktiviteter 2019
Aktiviteter 2018
Aktiviteter 2017
Aktiviteter 2016
Aktiviteter 2015
Aktiviteter 2014
Aktiviteter 2013
Aktiviteter 2012
Aktiviteter 2011
Aktiviteter 2010
Aktiviteter 2009
Aktiviteter 2008
2000 - Omoderna museet
Artiklar
1994 - Tioårsjubileum
Digitala uppslagsverk
Sök
Kafferep den 25 september

Gästföreläsare: Hana Al-Khamri
Hon har skrivit boken "Väluppfostrade kvinnor skriver sällan historia".

      

I sitt Sommarprat i P1 den 11 augusti berättade hon om sin väg till journalistiken i Saudiarabien. På vårt kafferep berättade hon initierat om sina erfarenheter.
Hana initierade en diskussion med de närvarande medlemmarna. Det blev en fin samhörighet när vi kunde enas om att kvinnokampen ger resultat men att vi fortfarande har många hinder i vår samtid.
Uppdaterat 2022-10-13
Dea-föreningen för Kvinnohistoriskt museum • info@dea-kvinnomuseer.nu • Bankgiro: 5766-3593.
Provided by Webforum