Hem
DEA-föreningen
Bli medlem/årsavgift
www.kvinnomuseet.se
KVINNOKARTOR
Nätverket Kvinnokartor i Sverige
Rapporten om Sveriges Länsmuseer.
Dea:s arkiv
Aktiviteter 2023
Aktiviteter 2022
Årsmöte 2022
28 maj - Kafferep och kvinnovandring
16 sept - Visning Nordens Paris på NK
25 sept - kafferep med Hana Al-Khamri
16 okt - kafferep med Anette Carlsson
Jubilar - Vilma 100 år
Aktiviteter 2020
Aktiviteter 2019
Aktiviteter 2018
Aktiviteter 2017
Aktiviteter 2016
Aktiviteter 2015
Aktiviteter 2014
Aktiviteter 2013
Aktiviteter 2012
Aktiviteter 2011
Aktiviteter 2010
Aktiviteter 2009
Aktiviteter 2008
2000 - Omoderna museet
Artiklar
1994 - Tioårsjubileum
Digitala uppslagsverk
Sök
Kafferep och kvinnovandring i Anna Lindhagens trakter

Lördagen 28 maj kl. 13

Program

Mocki Hägg, tidigare styrelsemedlem i DEA, talar om sin roman från år 2020

”I amasonens närhet”, där kvinnor trots ett tidsavstånd blir inspirerade av Anna Lindhagen. 

DEA bjöd på kaffe och äppelkaka i husets servering.

En kortare stadsvandring i närområdet. DEA´s Anita Dahlberg och Marit Hagen berättar om platser kopplade till Anna Lindhagen och andra bemärkta kvinnor.

Uppdaterat 2022-10-13
Dea-föreningen för Kvinnohistoriskt museum • info@dea-kvinnomuseer.nu • Bankgiro: 5766-3593.
Provided by Webforum