Hem
Kalender
DEA-föreningen
Kontakt
Styrelse 2022
Stadgar - 2022
Kulturarvet - Kafferepet
Völvan en spåkvinna
Bli medlem/årsavgift
www.kvinnomuseet.se
KVINNOKARTOR
Nätverket Kvinnokartor i Sverige
Rapporten om Sveriges Länsmuseer.
Dea:s arkiv
Digitala uppslagsverk
Sök
Styrelsen

Ordförande: Kerstin Åkare
Vice ordförande: Marianne Kjellberg
Kassör: Hjördis Eiransson Kram
Sekreterare: Tone Tingsgård
Medlemsansvarig: Anita Dahlberg


Ansvariga för Nätverket Kvinnokartor: Anita Dahlberg
                                                              Tone Tingsgård
Ansvarig för museibesök: Inga Östergren Lind
Ansvarig för stadsvandringar: Marit Hagen
Hemsidan: Kerstin Åkare
Uppdaterat 2022-04-06
Dea-föreningen för Kvinnohistoriskt museum • info@dea-kvinnomuseer.nu • Bankgiro: 5766-3593.
Provided by Webforum