Hem
DEA-föreningen
Bli medlem/årsavgift
www.kvinnomuseet.se
KVINNOKARTOR
Nätverket Kvinnokartor i Sverige
Rapporten om Sveriges Länsmuseer.
Dea:s arkiv
Aktiviteter 2023
Aktiviteter 2022
Aktiviteter 2020
Årsmöte 2020
25 - 26 januari Nätverket Kvinnokartor i Sverige
19 januari - MIllesgården
Aktiviteter 2019
Aktiviteter 2018
Aktiviteter 2017
Aktiviteter 2016
Aktiviteter 2015
Aktiviteter 2014
Aktiviteter 2013
Aktiviteter 2012
Aktiviteter 2011
Aktiviteter 2010
Aktiviteter 2009
Aktiviteter 2008
2000 - Omoderna museet
Artiklar
1994 - Tioårsjubileum
Digitala uppslagsverk
Sök

Nätverket Kvinnokartor i Sverige.
I juni 2019 tog vi de första stegen för att skapa ett nätverk för Kvinnokartor i Sverige.
Resultatet av den helgens arbete kan du läsa i den här rapporten.
Helgen den 25-26 januari 2020 utvecklade vi vårt samarbete.
Vi är nu fler kvinnor och fler orter som arbetar med Kvinnokartor och vi bestämde oss för att kalla oss

KVINNOKARTOR I SVERIGE.

Uppdaterat 2020-07-15
Dea-föreningen för Kvinnohistoriskt museum • info@dea-kvinnomuseer.nu • Bankgiro: 5766-3593.
Provided by Webforum