Hem
DEA-föreningen
Bli medlem/årsavgift
www.kvinnomuseet.se
KVINNOKARTOR
Nätverket Kvinnokartor i Sverige
Nätverket Kvinnokartor i Sverige
Rapporten om Sveriges Länsmuseer.
Dea:s arkiv
Digitala uppslagsverk
Sök
Kvinnokartor i Sverige
Vi har nu bestämt att vårt nätverk ska heta Kvinnokartor i Sverige.

Under två intensiva dagar i Njurunda träffades kvinnor som arbetar med kvinnokartor från stora delar av Sverige.

Vi kommer att samarbeta kring flera delar. 
  • Det ska skapas en alfabetisk lista över alla kvinnor som finns omnämnda i våra kartor.
  • Vi stöttar varandra genom att hitta stiftelser och fonder där man kan söka bidrag för att ta fram en kvinnokarta
  • DEA-föreningen stöttar nya projekt genom små startbidrag
  • DEA-föreningen ska undersöka möjligheterna att genomföra en ny kartläggning av Länsmuseernas presentation av kvinnor i deras respektive utställningar.
  • Nästa nätverksträff kommer att äga rum i Göteborg april 2021.
Resultatet av den helgens arbete kan du läsa i den här rapporten.
 Uppdaterat 2021-01-21
Dea-föreningen för Kvinnohistoriskt museum • info@dea-kvinnomuseer.nu • Bankgiro: 5766-3593.
Provided by Webforum