Hem
Kalender
DEA-föreningen
Bli medlem/årsavgift
www.kvinnomuseet.se
KVINNOKARTOR
Nätverket Kvinnokartor i Sverige
Rapporten om Sveriges Länsmuseer.
Dea:s arkiv
Aktiviteter 2022
Aktiviteter 2020
Aktiviteter 2019
Aktiviteter 2018
Aktiviteter 2017
Aktiviteter 2016
Aktiviteter 2015
Aktiviteter 2014
Aktiviteter 2013
Aktiviteter 2012
Aktiviteter 2011
Aktiviteter 2010
Aktiviteter 2009
Aktiviteter 2008
2000 - Omoderna museet
Artiklar
Spegel, gravsten eller spjutspets?
På tiden att ett kvinnohistoriskt museum införs!
1994 - Tioårsjubileum
Digitala uppslagsverk
Sök
På tiden att ett kvinnohistoriskt museum införs! 

- Det är på tiden att vi inför ett kvinnohistoriskt museum. Jag ser det som en utmaning för alliansregeringen att se över möjligheten att få ett kvinnohistoriskt museum i Sverige. Det är något som den socialdemokratiska regeringen aldrig vågade.

Det säger den kristdemokratiske riksdagsledamoten Désirée Pethrus Engström i samband med seminariet Går det att skapa ett kvinnohistoriskt museum i Sverige som anordnas av det kristdemokratiska kvinnoförbundet och Dea-föreningen för kvinnohistoriskt museum.

Det är idag 23 år sedan man på FN:s kvinnokonferens i Nairobi tog beslutet att kvinnors historia ska lyftas fram hos FN:s alla medlemsländer. Arbetet har sedan dess gått sakta i stora delar av världen.

– Här i Sverige har en del framsteg skett kring att belysa kvinnohistorien på museerna. Många spännande utställningar har hållits och ett antal pionjärverksamheter har startats. Men om vi vill nå hela vägen fram och få genusperspektivet integrerat i all museiverksamhet måste de svenska museerna stimuleras till att ta ett ytterligare steg, menar Désirée Pethrus Engström.

– Vi kristdemokrater motionerade redan 2003 om ett särskilt kvinnomuseum, i samband med den dåvarande regeringens tillsatta utredning kring genusperspektivet i museernas verksamhet. Nu ser jag det som en utmaning för alliansregeringen att ta upp frågan på nytt och se över det som den förra regeringen inte vågade, avslutar Désirée Pethrus Engström.

Källa: www.kristdemokraterna.se, (2008-05-14)
Uppdaterat 2010-02-24
Dea-föreningen för Kvinnohistoriskt museum • info@dea-kvinnomuseer.nu • Bankgiro: 5766-3593.
Provided by Webforum