Hem
Kalender
DEA-föreningen
Kontakt
Styrelse 2022
Kulturarvet - Kafferepet
Völvan en spåkvinna
Bli medlem/årsavgift
www.kvinnomuseet.se
KVINNOKARTOR
Nätverket Kvinnokartor i Sverige
Rapporten om Sveriges Länsmuseer.
Dea:s arkiv
Digitala uppslagsverk
Sök
DEA-föreningen

är en partipolitiskt och religiöst obunden sammanslutning av kvinnor. Målet är att visa kvinnors historia och medlet är att ett statligt museum inrättas, ett museum som ska visa kvinnors insatser i hem, yrkesliv, konst och samhälle. 

Mål
Dea-föreningens mål är ett kvinnohistoriskt museum i Sverige som ska visa kvinnors historia. Museet skall ge rum för skapande verksamhet, utställningar, musik och seminarier. Det skall även stimulera till forskning om kvinnors glömda och undangömda historia samt vara en förebild för andra museer.

Normen på museerna
Kvinnornas historia och kulturarv har inte ansetts ha lika värde som männens och har därmed inte dokumenterats för att visas. Männens historia och kulturarv är normen på museerna medan kvinnors fortfarande är underrepresenterad.

Kulturarvet
Dea-föreningens ambition är att kvinnornas del i kulturarvet uppmärksammas och erkänns, bevaras och belyses.
Människor utan dokumenterat kulturarv har sämre möjligheter att hävda sina rättigheter och göra sina röster hörda.

De som kan påvisa sin roll i det förflutna kan också vara med att definiera framtiden.

Uppdaterat 2021-10-25
Dea-föreningen för Kvinnohistoriskt museum • info@dea-kvinnomuseer.nu • Bankgiro: 5766-3593.
Provided by Webforum