Hem
DEA-föreningen
www.kvinnomuseet.se
Women maps - Kvinnokartor
Rapporten om Sveriges Länsmuseer.
För hundra år sedan
Artiklar
Völvan och hennes stav
Dea:s arkiv
Glömda Kvinnominnen
Bli medlem/årsavgift
Kvinnliga författare på nätet
In English
Sök

Kafferep den 22 april
Gunilla Thorgren talade om sin bok Guds olydiga revben.

Vi var ca 25 kvinnor som trotsade det vackra vårvädret och gick på kafferep för att höra Gunilla Thorgren.Det var en intressant och givande föreläsning som väckte många frågor. Hur kan det komma sig att den kamp som kvinnorna bedrev för 2000 år sedan inte har gett oss mer. Vi kvinnor har i stort samma kamp att föra idag som då. 
Om du vill köpa Gunilla Thorgrens bok kan du kontakta oss. Vi kan ta hem några exemplar efter medlemmarnas önskemål. Den kostar 150 kr.Efterlysning!

Just nu pågår arbetet med att uppdatera STOCKHOLMS KVINNOKARTA. Den har funnits i snart tio år och nu finns inga exemplar kvar.

NYA STOCKHOLMS KVINNOKARTA blir en del omdisponerad och en hel del utökad.

Men vi behöver HJÄLP!

Kartan kommer att behandla kvinnor i det offentliga rummet i Stockholms innerstad

- offentliga konstverk av kvinnliga konstnärer

- intressanta och bemärkta (avlidna) kvinnor ur vår historia som satt avtryck i Stockholm, t.ex. var de bott, arbetat el. dyl.

- museer och ev. rum av särskilt kvinnointresse.

Har du förslag om något av detta som borde ingå
HÖR AV DIG!

antingen på info@dea-kvinnomuseer.nu eller på telefon till Anita D. 0708-377268.

Tillsammans gör vi
NYA STOCKHOLMS KVINNOKARTA!
Fruar & Fröknar i Fruängen
Du kan nu beställa boken:Om du vill ha boken maila till
info@dea-kvinnomuseer.nu
Ange tydligt postadressen 
priset inkl. porto är
70 kr för 1 ex,
120 kr för 2 ex och
150 för 3 ex.

 Kvinnokartor - women maps

Vi har publlicerat kvinnokartor i Stockholm, Sundsvall, Östersund, Lidköping, Göteborg och Malmö.
Gå till sidan Women maps - Kvinnokartor så hittar du länkar till dem alla.

I Umeå är tanken att vi ska få en digital karta som kan nås via webben. 

Kontakta oss om du vill ha en upptryckt karta!

info@dea-kvinnomuseer.nu


Stockholm's map of women - in english!
Go to Women maps - Kvinnokartor or
send a mail to us if you want it.
info@dea-kvinnomuseer.nu

 

Vi har också fått tillgång till en karta som visar Kvinnominne på Söderslätt i Skåne. Klicka här

  

          Völvan - enligt fornnordisk tro en kvinna som kunde praktisera sejd.

Konstnär: Mimmi Tollerup-Grkovic

Läs mer
om Völvan och hennes stav.            Frågor att ställa på museet 
När du besöker ett museum kan du fråga dem
hur de presenterar kvinnors historia. 
Du kan till exempel ställa följande frågor:       
  • Finns det något i utställningen för mig som är intresserad av kvinnohistoria?
  • Hur är museet uppbyggt när det gäller kvinnor och män?       


Vad är ett Kafferep?

I Dea-föreningen för Kvinnohistoriskt Museum är ett kafferep detsamma som ett medlemsmöte.
Enligt traditionen är ett kafferep en social sammankomst där kvinnor träffas, dricker kaffe och äter sju sorters kakor.
Kafferepet var en mötesplats där kvinnorna
kunde diskutera med varandra utan att männen störde.

Därför har vi Kafferep. 


Glömda kvinnominnen
Om du har en intressant
berättelse om någon svensk
kvinna som du tycker ska
finnas med här skriv till oss
och berätta.
Vi samlar kortfattade
berättelser under fliken

Glömda kvinnominnen.   

               

A Humanitarian Past

Adele Änggård, som är medlem i Dea-föreningen har skrivit en bok som du kan läsa om på hennes hemsida.

Boken öppnar ett fönster till vår tidiga historia. Ett stort antal av nyligen upptäckta figuriner visar tillsammans med bla.a. antika myter och dramer visar att antiken hade djupa kunskaper om förfädernas världssyn.


http://www.adeleanggard.com/

Där kan du läsa hur du kan beställa den.


Tidskrifter
Historiskan en självständig historietidning som sedan 2015 ges ut av Malmöbaserade Systerskapet AB. Den utkommer med fyra välmatade nummer per år och erbjuder en motvikt till den manliga historieskrivningen genom att sätta historiens kvinnor i fokus.


Kulturtidskriften Cora utkommer fyra gånger per år och innehåller reportage och intervjuer om konst, litteratur, foto och film. I första hand visar vi fram kvinnors kreativa arbete. 

_________________________________________

Följ oss på även på Facebook följ även Historiskan, som lyfter fram gömda och glömda kvinnor i historien.Inget museum i Hertha Hillfons atelje men en kulturmötesplats har öppntas på Skeppsholmen
https://www.herthahillfonskeppsholmen.se/


Läs mer på hemsidan för Hertha Hillfons vänner
http://www.herthahillfonsvanner.se/


 


Tidigare händelser 2016


Klicka här!
            
               
                  


       Tidigare händelser 2017

     
    Klicka här!

               
    
Uppdaterat 2018-04-25
Nyheter
14 maj 2017
Fruar och Fröknar i Fruängen
17 mars 2016
Remissvar
13 januari 2016
Kvinnokartor i flera svenska städer
Kalender
-
Dea-föreningen för Kvinnohistoriskt museum • info@dea-kvinnomuseer.nu • Bankgiro: 5766-3593.
Provided by Webforum